مجله اینترنتی سرگرمی و محتوا

موجودات فضایی در قرآن/ آیا قرآن کریم وجود موجودات فضایی را تایید کرده است؟

۱ خرداد ۱۳۹۸

بنا بر بعضی گزارشات از منابع مختلف، آیه هایی از قرآن کریم بسیار صریح بیان می‌کنند که در سیارات دیگر هم جاندارانی مانند انسان و حتی برخی حیوانات وگیاهان وجود دارند. و احادیث و روایات هم وجود مباحثی پیرامون موجودات فضایی در قرآن را تأیید می‌کنند.

در این مقاله از مجله اینترنتی کافه نبات سعی کرده ایم آیاتی در قرآن و روایاتی که  در آن به موجودات فضایی اشاره شده است بیان شود.

  • خداوند در آیه ۴۲ سوره نور می‌فرماید: ملک و پادشاهی آسمان ها و زمین برای خدا است و بازگشت همه به سوی او است.
  • در آیه ۴۴ سوره اسراء نیز داریم که: آسمان های هفت گانه و زمین و هر آن کس که در آنها هستند تسبیح می‌گویند و هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه در حال تسبیح خدا باشد. ولی شما تسبیح آنها را درک نمی‌کنید همانا که او همیشه صبور و آمرزنده است.
  • خداوند در آیه ۲۴ سوره شعرا نیز در همین رابطه می‌فرماید: خدای آسمان ها و زمین و هر آنچه که بین این دو است اگر با یقین قبول دارید.
  • آیه ۲۵ سوره نمل: چرا برای خدایی که آنچه را در آسمان ها و زمین پنهان کرده آشکار می‌سازد و به آنچه که پنهان می‌کنید یا آشکار می‌کنید آگاه است سجده نمی‌کنید؟

در آیاتی که عنوان شد دیدید که شباهت موجودات زنده از ظاهر آیات معلوم است. آیه هایی هم دلالت بر این دارند که  هر انسانی روی زمین یا کرات دیگر با هم دچار حادثه روز قیامت می‌شوند.

آیه ۶۳ سوره زمر می‌فرماید: کلیدهای آسمان و زمین از او است و کسانی که به آیه های خداوند کافر می‌شوند از دستۀ گناه کاران هستند.

این مطلب حاکی از این است که روز قیامت متعلق به همۀ انسان ها و جزا و پاداش آنها است، بنابراین حادثه های هولناک آن روز از جمله ترس، بیم، بی هوش شدن و …فقط برای انسان است و فرشته ها جدای از این قاعده هستند.

دعای دفع حشرات [مفید برای ازبین بردن مورچه، ملخ، موش و...]
بخوانید:

این در حالی است که با توجه به  قرائن بسیار زیاد در قرآن هر کجا که کلمه های سماوات  در کنار ارض آمد، منظور آیه از آسمان ها، دیگر سیاره ها هستند.

خداوند در آیه ۲ سوره رعد می‌فرماید که: خداوند همان کسی است آسمان را بدون هیچ ستونی برای شما افراشته کرد. سپس به سمت عرش رفت.

ماه و خورشید را به تسحیر خود در آورد که هر کدام در زمان خاص خود به گردش در می‌آیند. در این آیه منظور از ستون، نیروی جاذبه است که بین سیاره ها قرار دارد.

پس به واسطه آیاتی که ذکر شد می توان وجود بحث موجودات فضایی در قرآن را تأیید کرد.

موجودات فضایی در قران

روایات مربوط به موجودات فضایی:

در کتاب توحید و حصال روایتی آمده است که شخصی از امام محمد باقر(ع) در خصوص آیه ۱۵ سوره (ق) (مگر ما از آفرینش بار اول عالم خسته شده‌ایم؟ نه، همه این چیزها را می‌دانند ولی به آفرینش جدید در روز قیامت شک دارند) پرسیدند، ایشان فرمودند آیا گمان می‌کنی که خداوند فقط کره زمین را آفریده است؟

آیا فکر می‌کنی که خداوند به جز شما دیگر هیچ بشری نیافریده است؟ به خدا قسم است که خدای متعال هزاران هزار عالم و هزاران هزار انسان آفرید که تو آخرین آنها هستی و آنها نیز آدم هستند.

امام صادق(ع) در این باره فرموده اند: به جز این زمینی که شما در آن هستید، زمینی نورانی وجود دارد که در آن مردمانی هستند که بندگی خداوند را می‌کنند و هیچ چیز را شریک او نمی‌دانند.

در پشت این خورشیدی که شما می‌بینید، چهل خورشید دیگر(اشاره به سیارات دیگر)، نیز وجود دارد که موجودات بیشماری در آنها زندگی می‌کنند.

به جز این ماهی که شما مشاهده می‌کنید، ۴۰ ماه دیگر نیز وجود دارند که مخلوقات خدا در آنان زندگی می‌کنند.

خداوند کریم از روز ازل مخلوقاتی دارد و از همان روز، موجوداتی هوشمند و مکلف بودند. آنها خدا را عبادت کرده اند. اکنون نیز در کرات بسیاری، موجوداتی این چنین هستند و در آینده هم تا سالیان سال این چنین خواهد بود.

بررسی آیات قصاص در قرآن کریم؛ از میانه روی تا عفو و بخشش
بخوانید:

هیچگاه عالمی که خداوند خلق کرده است خالی از مخلوقات مکلف نبوده است و نخواهد بود. نسل امروز ما انسان ها روزی منقرض می‌شود اما نسل های بعدی و هزاران انسان دیگر همچنان در دیگر سیاره ها و کرات خواهد بود.

بر طبق قواعدی که عقل می‌گوید و همچنین بیانات اهل بیت(ع)، در سیارات و عوالم مسکونی دیگر نیز هدایت کنندگان الهی بوده اند و هستند. اما اینکه در آنجا هم مانند اینجا امام عصر و غایبی هست یا نه معلوم نیست.

در برخی از روایت ها می‌شود گفت که حداقل در بعضی از عوالم دینداری با زمینی که ما در آن هستیم متفاوت است. همچنین بعضی روایات به این اشاره دارند که مردمانی که در آن عوالم زندگی می‌کنند از شیطان خبری ندارند.

پس بدون شک خداوند متعال به جز موجودات و مخلوقاتی که می‌شناسیم آفرینش های دیگری نیز داشته است که ما اصلا نسبت به آنها شناخت و آگاهی نداریم و فقط به علم اجمالی و نص‌های قرآنی متوجه می‌شویم که مخلوقات دیگری نیز وجود دارند.

از برترین منابع برای گشتار جهت ممکن بودن این امر، کلام خدا و قرآن است. خداوند در قرآن مجید می‌فرماید که: هر آنچه که در آسمان ها و زمین است از تمام مخلوقات و ملک‌ها، بدون اینکه تکبری بورزند در برابر پرودگار خود تسلیم هستند.

بنابر این اصل وجود موجودات فضایی در قرآن به صراحت آمده است، البته جزیئات آن برای بشر مکشوف نیست. در بعضی از روایات آمده است که به غیر از منظومه شمسی در دیگر کرات نیز منظومه های دیگری هستند که در آنها موجودات زنده ای وجود دارند.

در بعضی آیات نیز به صورت ظاهری چنین آمده است. به عنوان مثال در آیه ۲۹ سوره شوری آمده است که: از نشانه های او است آفریدن آسمان ها و زمین و هر آنچه جنبنده در آنها است.

همانطور که می بینید در این آیه یکی از آیات و نشانه های خدای متعال خلق کردن و پراکنده کردن جانداران در بین آسمان ها و زمین عنوان شده است.

شهادت در قرآن کریم چگونه توصیف شده؟ پاداش شهدا چیست؟
بخوانید:

در این آیه کلمه “دابه” و “فیهما” به صراحت می‌گویند مخلوقات و جنبندگان فقط به کره زمین منحصر نمی‌شوند بلکه در آسمان ها و دیگر کرات نیز موجودات زنده ای وجود دارند.

موجودات فضایی در قران

موجودات فضایی در قرآن از منظر مفسران:

قرآن مجید به خلقت موجودات زیادی در آسمان ها و زمین اشاره کرده است. در این بین بسیاری از آنها موجودات زنده هستند که بخشی از آنهاخارج از سیاره زمین ادامه حیات می‌دهند.

بعضی از مفسران به تعابیر قرآنی مانند، “دابه”، “المشارق و المغارب”، “العالمین”، “من فی السموات”، “والسماء ذات البروج”، استناد کرده اند و می‌گویند موجودات زنده در آسمان ها و وجود دارند و حتی وجود آنها ضرورت دارد.

این که آیا ما تنها موجودات هوشمند در جهان هستیم، سوالی است که از دیرباز اذهان فلاسفه و دانشمندان را مشغول خود کرده است. اعتقاد به امکان حیات در قسمت هایی از آسمان که در آثار برخی فیلسوفان مطرح شده است نشان از قدمت این تفکر و اهمیت آن است.

پس از آنکه اسلام آمد، آیه هایی از قرآن که به نوعی وجود مخلوقاتی خارج از زمین را تأیید می‌کردند این سؤال در میان دانشمندان و تفسیرگران مسلمان نیز از جایگاه خاصی برخوردار شد.

وجود مخلوقاتی خارج از زمین از نگاه عملی:

از نظر کیهان شناسان اینکه در دیگر سیارات و کرات نیز حیات وجود دارد بسیار ضعیف است. به دلیل اینکه زهره و عطارد بسیار سوزان هستند و مریخ بسیار سرد و مشتری و زحل سرشار از متان و آمونیاک هستند.

اما این رقم قضاوت ها در خصوص سیارات منظومه شمسی نیز خیلی منطقی به نظر نمی‌آید. چون کره زمین نیز در گاز اکسیژن محصور شده است که کشنده است و اینکه ما چگونه به عنوان یک انسان با این اکسیژن سازگاری داریم را نمی‌توانیم درک  کنیم.

اگر این مطلب مفید است، آنرا به اشتراک بگذارید!
×

دسترسی سریع